მულტიკონტროლერის – ძაბვის მარეგულირებელი ნაწილების შეკეთება, შეცვლა
    დამტენის ბუდის შემოწმება, შეკეთბა, შეცვლა
    კონსულტაცია აუცილებელ და რეკომენდირებულ შესაკეთებელ ნაწილებზე, საჭირო პროცედურებზე