ქსელის მონტაჟი

ქსელის მონტაჟი

სამუშაო ადგილის დათვალიერება, შეფასება, რეკომენდაციები ფასი შეთანხმებით
ქსელის დაკაბელება და მოწყობილობების მონტაჟი ფასი შეთანხმებით
ქსელის პროგრამული გამართვა,  პროგრამული კონფიგურაცია ფასი შეთანხმებით